tisdag 11 maj 2010

lördag 8 maj 2010

Programera mera

Årsmötet på SSA

Växjö nästa!


Klubbstugan ståtar med två maffiga antennmaster på 36 och 45 meters höjd

Till Växjö kommer man via Smaland Airport som just nu ligger i Zon 3 vilket innebär att luftrummet är helt öppet. Fast det är först om ett år vi ska dit. Ordföranden i Kronobergs Sändaramatörer SK7HW, Kjell SM7GVF har vänligen lovat oss att få komma dit på SSA Årsmöte nästa år.

Växjö har av BBC utnämnts till Europas grönaste stad och är nästan helt omgiven av sjöar vilket borgar för god take-off. Ett besök rekommenderas redan imorgon lördag när SK7HW har auktion på en massa gamla och nya prylar. Första klubbslaget faller 12.00 och på www.sk7hw.org kan man se vilka dyrgripar som bjuds ut.

Hedersnålar och eldsjälsstipendium på SSA Årsmöte i Göteborg

Nu finns bildbevis i form av ett par videos på Youtube och det officiella protokollet är nu justerat och kan läsas HÄR

SM0BYD fick stipendium medan hedersnålar regnade över SM5AOG, SM5SRR och SM7LQV. Ny i styrelsen är Anders SM6CNN på posten som vice ordförande.

Göteborgs Radiounion var våra värdar för årets SSA årsmöteshelg i Göteborg. Redan på fredagskvällen kom många till en första trevlig välkomstträff med mat och en hel del radioprat.

Lördag morgon startade med ett flertal utställare. Några tog med sig radioprylar och sålde direkt från bilen i snålblåsten. Programmet fortsatte med ett antal föredrag. Själv deltog jag i tre seminarier. Först om mätmetoder för EMC. Därefter fick jag en rejäl teknik inblick i UHF/SHF världen under 70 talets hemmabygge period. Det var Morgan SM6ESG som visade sina fantastiska hemmabyggen som radiomässigt står sig väl än idag!

Sist deltog jag i ett föredrag som hölls av Ulf Johansson från PTS. Ulf beskrev hur kraven ökar på radioanvändning inte minst på de högre frekvenserna. Vi fick också en snabb genomgång av hur PTS arbetar med frekvensfrågorna internationellt. Styrelsen och Distriktsledarna samt Sektionsledarna träffades och avhandlade gemensamma frågor. I övrigt var det ett flertal föredrag och olika möten som fullföljdes programenligt trots en hel del flyg hinder för medverkande och deltagare.

Vid årets festkväll serverades god mat och dans. Styrelsen passade på att hedra de som tilldelats hedersnålar och eldsjälstipendiet. SM5SRR Eskil, Sm7LQV Lars, och SM5AOG Lennart fick hedersnålar. SM0BYD Hans fick eldsjälsstipendium för sitt mångåriga jobb med SSA:s QSL-verksamhet och sitt stora engagemang i ett flertal radioklubbar. Alla hade en trevligkväll – sent blev det för rätt många av oss. Radiohistorierna blev allt fler under kvällen. Både radio och antenner blev också allt mer omfattande enligt utsago från de som var med tills baren stängde.

På söndagen var det så dags för själva årsmötet.

Våra avlidna radiovänner hedrades med en tyst minut. Därefter valdes SM5BF till mötesordförande. Uppdraget att skriva protokoll fick SM5AOG Lennart. Verksamheten och ekonomin har redovisats i QTC varför den delen kunde gås igenom snabbt utan längre tröttande föredragning av de förtroendevalda.

Ordföranden Tore SM0DZB konstaterade i sin inledande fördragning att en hel del arbete har lagts ned på att slå vakt om våra amatörband i kontakterna med PTS. Flera åtgärder har vidtagits för att effektivisera vår medlemsservice. Bl.a. har SSA bytt tryckeri vilket lett till lägre kostnader för tidningen. QTC till synskadade har digitaliserats via inköp av ny programvara. Certifikatsproven har och lagts in i en databank vilket rationaliserar och förbättrar säkerheten med proven.

Vår ekonomiansvarige funktionär Lennart SM5AOG gick igenom de viktigaste händelserna i den ekonomiska berättelsen. Vi kan notera att två extra ordinära intäkter finns med det här verksamhetsåret. Det är dels en utbetalning från Swedbank som tagit ut för höga avgifter och föreningen har mottagit ett arv efter bortgångne Bengt Svensson SM7AGF.

Esko SM5AKP redogjorde för hur revisorerna arbetat med granskningen av föreningens verksamhet. De hade inte hittat något att anmärka på så de föreslog årsmötet att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Mötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag.

Nu var det dags för valberedningens ordförande SM5XW Göran att redogöra för valberedningens arbete och förslag. SM6CNN Anders föreslogs som ny Vice ordförande och SM6HNS Dick förslogs få fortsatt förtroende som styrelseledamot. Eftersom det inte inkommit några motkandidater hade postomröstningen avlysts helt i linje med de regler för val som finns i stadgarna. Revisorerna fick också förnyat förtroende. Till ledamöter i valberedningen valdes Bo SM2PYN och Bengt SM7EQL. Hans SM0BYD och Göran SM5XW har kvarstående tid på sina mandat. Göran är sammankallande.

Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår och preliminär budget för 2011. Årsmötet antog också förslaget till oförändrad medlemsavgift för 2011. Styrelsen nämnde att den har för avsikt att göra en del nysatsningar på att stödja klubbarna när det gäller utbildning, rekrytering och radiotekniska aktiviteter. Poströsträknartrion Rune SM5COP, Ingemar SM0SYQ och deras ersättare Carl-Henrik SM5BF fick också fortsätta i sina roller.

Den enda motionen om tillägg av två ord i stadgarna antogs enhälligt och ändringen är därmed giltig. Den enda propositionen gällde ett återemitterat ärende från förra årsmötet och berörde komplettering av stadgarna med en skrivning om tvister och förande av talan i domstol. Styrelsen har utrett ärendet vidare och funnit att SSA:s försäkringar är tillräckliga för att täcka de olägenheter som kan vara förknippade i dessa sammanhang. Årsmötet anslöt sig till styrelsens uppfattning att stadgeändring på denna punkt är överflödig.

Björn SM6JOC ställde frågor kring SSA:s hemsida som besvarades av Lars SM7LQV. De gällde bl.a. orsaken till inträffade driftstörningar.

Greger SM7JKW uppvaktade SM0DZB med en byggsats till en QRP-station för 80-metersbandet. Han fick den med tillägget att färdigt resultat förväntas uppvisas vid nästa årsmöte.

Ordförande i Kronobergs Sändaramatörer SK7HW, Kjell SM7GVF, hälsade SSA och dess medlemmar välkomna att genomföra sitt årsmöte i Växjö 2011, vilket bemöttes med en varm applåd.

Inför avslutningen av årsmötet avfyrade SM5BF som brukligt är några muntrationer som denna gång handlade de om den kungliga älgjakten på Halle- och Hunneberg och om tennislivet i Borgholm, vid båda tillfällena med Gustaf V i huvudrollen.

SM0DZB tackade mötesordföranden för väl genomfört arbete. Han avtackade också avgående styrelseledamoten Lars SM7LQV för det mycket engagerade arbete han presterat under sin tid i styrelsen. Arrangören Göteborgs Radiounion tackades för väl genomförd årsmöteshelg och fick samtidigt mottaga SSA:s standar. Till sist tackades alla årsmötesdeltagare för visat intresse. Årsmötet 2010 var därmed till ända.

Tore / SM0DZB / Ordf SSA


Fler reportage från Årsmötesdagarna

Mer om Årsmötet finns att läsa på Erics SM1TDE blogg på Mats SE6E hemsida och på High-Speed klubben SMHSC hemsida

Elektronik

Hittade en intressant sida om Elektronik i Norden

Säg vad ni tycker

tisdag 23 mars 2010

Nödtrafikfrekvenser

Nödtrafikfrekvenser

I den mån nödtrafik fortfarande pågår i samband med jordbävningen i Chile, bör följande frekvenser hållas fria: 3738 kHz, 3750 kHz, 7050 kHz, 7100 kHz, 14,200 MHz, 14,350 MHz, 21,200 MHz, 21,350 MHz, 28,300 MHz, 28,500 MHz. Dessutom har vi de globala nödfrekvenserna 14,300 MHz, 18,160 MHz och 21,360 MHz som också måste lämnas fria. Vi kanske inte når just Chile på 80 eller 40 meter, men vi kan däremot störa deras motstationer. Mer info kommer att läggas in på www.garec.se meddelar FRO Stockholm

tisdag 16 mars 2010

SSA's Årsmöte 2010

Kallelse till SSA Årsmöte 2010

Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmöte kl 10.00 söndagen den 18 april 2010 på Hotell Scandic Backadal i Göteborg med insläpp från 09.30 och Årsmötesförhandlingar från 10.00.

torsdag 4 mars 2010

DX-A 40, 80 och 160 m sloper
Specifikation

Band: 160/80/ och 40m.

Effekttålighet: 1 kW CW/PEP vid SWR < 2:1.

Resonance: 1810 kHz, 3800 kHz, 7100 kHz, vid fri montering utan omkringliggande resonanta föremål @ 11 m höjd.

SWR: 1,5:1 eller mindre.

Längd: 80 m sloper 20,5 m, 160/40 m sloper 18,2 m.

saxad från DX supply